Arama konferansı, ortak görüş yaratmayı, sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40-50 dolayında katılımcıyı, tercihen birlikte zaman geçirebilecekleri, iş yerinden uzak bir mekanda iki gün süre ile bir araya getirir. Katılımcılar, konu ile ilgili, o konuda çalışıp bir tecrübe kazanmış karar vericiler ve bilgi birikimi olan kişilerden oluşmaktadır.

Arama konferansı, eylem planlarının üretilebilmesi için etkili bir çalışma yöntemidir. Katılımcılar gruplara ayrılarak bir yürütücü eşliğinde, ortak olarak belirlenen sorulara yönelik olarak çalışmalar yaparlar ve sonuçları diğer gruplarla paylaşırlar. Belirli temalar çerçevesinde yapılandırılan beyin fırtınası çalışmalarıyla, katılımcıların görüşlerini dile getirmeleri, etkileşiminin arttırılması ve grup içinde öğrenmenin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle katılımcıların geliştirilen önerilere ve eylem planlarına bağlılıklarının arttırılmakta, sorumluluk almaları kolaylaşmaktadır.