Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Kamu Yönetimi ve Siyaset Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapan  Sezer Akarcalı “Propaganda Aracı Olarak Dış Yayınlar; Örnek Olay Türkiye’nin Sesi Radyosu”  adlı teziyle 1989 yılında Doktor, aynı yıl Yardımcı Doçent, 1997 ‘de  Doçent ve 2004 yılında da Profesör ünvanı aldı.TRT’de prodüktör olarak uzun yıllar çalışan Akarcalı, 2001 yılında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulmasında yer aldı ve aynı Fakültenin 2001 yılında Gazetecilik Bölüm Başkanlığını ve 2010 yılında Radyo Televizyon Bölümü Başkanlığını yürüttü.

Kamuda ve çok sayıda Sivil Toplum Örgütünde aktif görevlerde bulunan Sezer Akarcalı  Ankara Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma amacı doğrultusunda Azerbaycan  Odlaryurdu  Üniversitesi ile 2014 Ten bu yana yürütülen projenin Koordinatörü olarak çalışıyor.

“Kamusal Radyodan Özel Radyo ve Televizyona Geçiş Süreci ”, “ Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları”, “ İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda”, “2001 Radyo Strateji ve Taktikler” adlı kitaplarının yanı sıra siyaset, iletişim, radyo, televizyon ve uluslararası yayınlar üzerine yurt içinde ve dışında yayınlanmış çok sayıda kitap makale, araştırma ve konferansları bulunuyor.

Süha Arın ‘la birlikte “Safranbolu’da Zaman” “ Kula’da 3 gün” “ Anadolu’nun Petrol Yolu” ve Dolmabahçe ve Atatürk” gibi belgesel çalışmaları da bulunan Akarcalı, Ankara Üniversitesi radyosunun kurucu koordinatörü olup, halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Televizyon Anabilim Dalı Başkanıdır.