Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’ndan “Bir Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Siyasal Reklam” başlıklı teziyle, doktora derecesini ise Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (Siyaset Bilimi)’ndan “Siyasal Partilerde Lider İmajları” başlıklı teziyle aldı.

2002 yılında “Liderler, İmajlar, Medya”, 2007 yılında “Tanklar ve Sözcükler”, 2013 yılında “Aşk Yüzyılı Bitti” kitapları yayınlandı.