Lisans eğitimini 1983-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisansını aynı üniversitede 1988-1991 yılları arasında Sosyal Politika üzerine yaptı.

1993-1995 yıllarında doktora seminerleri için A.B.D.’de Cornell Üniversitesi’nde bulundu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi’nde “Sosyal Politika” alanında doktorasını tamamladı. 2004 yılından bu yana Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor.