Hangi Amaçla Yapılır?

Hangi Amaçla Yapılır? 2019-05-24T10:08:09+03:00
  • Normal olarak doğrudan ilişkide bulunamayan kişileri bir araya getirip onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içine sokmak,
  • Ortak görüş yaratmak, ortak hedef belirlemek,
  • Ortak sorunlara çözüm bulmak,
  • Stratejik görüş, vizyon ve misyon tasarlamak,
  • Gerçekçi ve yaratıcı stratejiler oluşturmak,
  • Kuruma yeni katılan kişilerin iş ortamına uyum sürecini hızlandırmak,
  • Demokratik diyalog ve katılımcı yönetim ortamı yaratmak.