Engelsiz Erişim Projesi

Engelsiz Erişim Projesi 2019-05-16T15:05:41+03:00

Türkiye’nin de imzaladığı “BM Engelli Hakları Sözleşmesi”yle, üretilen mal ve hizmetlerin herkes için erişilebilir olması güvence altına alınmıştır. Bilgiyi yayma amacı güden her kurum ve kuruluş çocuk, genç ve yetişkin demeden herkese aynı koşul ve imkânla engelsiz erişimi sunmakla yükümlüdür.

Bu sözleşmenin hayata geçirilebilmesi amacıyla kurumsal internet sayfalarını görme ve işitme engelli kullanıcıların erişimine uygun hale getirmek için sesli betimleme ve işaret dili tercümeleri gerçekleştiriyor ve bu ortamların engelsiz erişime açılmasında katkıda bulunuyoruz.