Modern ve çağdaş yaşam teknoloji, bilişim ve bilginin herkes için eşit şart ve fırsatlarla sunulmasıyla mümkündür.

Türkiye’nin de imzaladığı BM Engelli Hakları Sözleşmesi’yle, üretilen mal ve hizmetlerin herkes için erişilebilir olması güvence altına alınmıştır. Bilgiyi yayma amacını güden her kurum ve kuruluş çocuk, genç ve yetişkin demeden herkese aynı koşul ve imkânla engelsiz erişimi sunmakla yükümlüdür.

TÜİK raporlarına göre, Türkiye nüfusunun %12’si engellidir ve bunun en önemli bölümünü görme ve işitme engelliler oluşturmaktadır. Bu gruplara yönelik erişilebilir materyaller hazırlanmadığı sürece, üretilen her bilgi ve belge etkisiz kalacaktır. Bu nedenle İLAUM olarak görme ve işitme engelli Türk vatandaşlarının engelsiz erişimine katkıda bulunmak için “Engelsiz Erişim Projesi” kapsamında kamu ve özel kuruluşların web sayfalarını, sesli ve işaret dili tercümelerini yaparak, engelsiz erişime hazırlamayı hedefliyoruz.