1975 yılında İzmit’te doğdu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’ndan 2002 yılında yüksek lisans, 2008 yılında doktora derecesi aldı. Halen Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim üyesidir. Halkla ilişkiler, reklam ve iletişim tarihi akademik ilgi alanlarıdır.

“Türkiye’de Modernleşmeyi Reklam Metinlerinden Okumak 1928-1950” ve Melike Aktaş Yamanoğlu ve B. Pınar Özdemir ile birlikte “Halkla İlişkiler Tarihi: “Kurumsallaşma Yılları 1960-1980” isimli kitap çalışmaları bulunmaktadır.