1979 yılında İstanbul’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni 1996 yılında bitirdi. 2000 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu.

2002 yılında University of Nottingham’da pazarlama alanındaki yüksek lisansını “Relationship Marketing in Professional Services: A Study of Advertising Agency – Client Relationships in Turkey” başlıklı teziyle tamamladı.

2008 yılında “Kent Yoksulu Gençlerin Tüketim Toplumunda Yaşama Deneyimleri” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı.

Modern toplumlarda tüketim kültürü ve tüketim ilişkileri, tüketim pratikleri ve sınıfsal ayrımlar, tüketim sosyolojisi, kişilerarası iletişim, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler teorisi ve halkla ilişkiler tarihi konularında çalışıyor.