Amaç ve Yönetmelik

Amaç ve Yönetmelik 2019-05-16T11:47:40+03:00

İLAUM iletişimin kuramsal ve uygulamalı alanlarında bilimsel araştırma, eğitim, lisansüstü eğitim, uygulama ve yayın faaliyetleri yapmayı, iletişimin farklı alanlarında akademik, sektörel ve toplumsal gereksinimlere uygun uygulama ve danışmanlık projeleri gerçekleştirmeyi, Merkez faaliyetleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak iletişim bilgisini toplumun yararı doğrultusunda yaymayı hedeflemektedir.

Merkezin etkinlik alanları

Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve ihtiyaç duyulan konularda inceleme, araştırma yapmak; bilimsel görüş, proje, rapor, plan vb. hazırlamak.
b) Merkezin amacı doğrultusunda eğitim ve sertifika programları, atölye çalışmaları düzenlemek.
c) Merkezin amacı doğrultusunda lisansüstü programlara destek ve katkı vermek.
ç) Yazılı, görsel ve işitsel yayın faaliyetlerinde bulunmak ve iletişim kampanyalarını yürütmek.
d) Uluslararası ve ulusal düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar vb. düzenlemek.
e) Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarına Merkez amaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek.
f) Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının iletişim faaliyetlerinin yeterlilikleri konusunda bilimsel rapor ve görüş hazırlamak.
g) Merkezin amacı doğrultusunda Üniversite ve Merkezin yetkili kurullarınca verilecek görevleri ve çalışmaları yapmak.