İLAUM iletişimin teknik ve hukuksal alanlarında bilimsel araştırma, üretim, uygulama ve yayın faaliyetleri yapmayı amaçlıyor. Merkez, iletişim alanlarında bilimsel araştırmalar yapma, uygulama ve yayın faaliyetleri yapma ve bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedefliyor.

Bu amaçları gerçekleştirmek için İLAUM;
a) Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapar, bilgi alışverişinde bulunur. İhtiyaç duyulan konularda inceleme, piyasa araştırması, kamuoyu yoklaması yapar; bilimsel görüş, proje, rapor v.b. hazırlar. Yazılı, görsel ve işitsel yayın faaliyetlerinde bulunur ve çok araçlı iletişim kampanyalarını yürütür.
b) Uluslararası ve ulusal düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar v.b. düzenler; kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile eğitim ve öğretim programları için burslar sağlar.
c) Üniversite ve Merkezin yetkili kurullarınca verilecek, kuruluş amacına uyan diğer görevleri ve çalışmaları yapar.